I Excel er der utroligt mange muligheder for at lave statiske analyser . I resten af denne præsentation  vil jeg anvende en fiktiv (og lettere karrikeret) salgsstatistik, hvor man analyserer sælgernes salg i 2 forskellige afdelinger.

 

Afdeling 1 :

 

s1

4

s2

6

s3

10

s4

12

s5

18

s6

18

s7

22

s8

29

s9

31

s10

35

s11

38

s12

44

s13

50

Middel

24,4

Stdafv

14,7

 

Gennemsnittet og standardafvigelsen (den gns. afvigelse fra gennemsnittet) fås hurtigt ved funktionerne Middel og Stdafv. Middel og std afv ligger tæt på afdeling 2, men det er tydeligt at præstationerne varierer anderledes idet der er et bemærkelsesværdigt jævnt forløb med nogle afvigelser i bunden.

 

Afdeling 2 :

s1

1

s2

1

s3

1

s4

17

s5

33

s6

33

s7

33

s8

33

s9

33

s10

33

s11

33

s12

33

s13

33

Middel

24,4

Stdafv

14,0

 

For at få en bedre beskrivelse af fordelingerne anvendes derfor også funktionerne kvartil, min og maks. Kvartilerne for et ulige antal observationer fås ved at man tager udgangspunkt i observation i midten og herefter tager man den miderste obervation i den  øvre og nedre fordeling. Hvis det er et lige antal observationer så beregnes kvartilerne som gennemsnittet af de to tal der udgør den pågældende kvartil. I excel kan disse beregninger dog gøres ved følgende formel.

 

1.Kvartil =Kvartil($E$7:$E$19;1)

 

2.Kvartil =Kvartil($E$7:$E$19;2)

 

3.Kvartil =Kvartil($E$7:$E$19;3)

 Og min,maks fås ved følgende formler:

Min = Min($E$7:$E$19)

 

Max = Max($E$7:$E$19)

 Herefter får vi følgende resultater:

Afdeling 1

 

Afdeling 2

s1

4

 

s1

1

s2

6

 

s2

1

s3

10

 

s3

1

s4

12

 

s4

17

s5

18

 

s5

33

s6

18

 

s6

33

s7

22

 

s7

33

s8

29

 

s8

33

s9

31

 

s9

33

s10

35

 

s10

33

s11

38

 

s11

33

s12

44

 

s12

33

s13

50

 

s13

33

Middel

24,4

 

Middel

24,4

Stdafv

14,7

 

Stdafv

14,0

Kvartil 1

12

 

Kvartil 1

17

Kvartil 2

22

 

Kvartil 2

33

Kvartil 3

35

 

Kvartil 3

33

Mindste

4

 

Mindste

1

Største

50

 

Største

33

 

Ved at bruge kvartil, min og maks kan man hurtigt kvantificere forskellen på de to afdelinger, og for at vise det grafisk i et histogram kan man anvende instruktionen fra nedenstående link:

https://www.youtube.com/watch?v=B7HTX_4rgtA

 

Hvad kan sige om afdeling 1`s performance hvis salget stiger med 10%.?

Redskabet man bruger her er en t test:

Man kan få mere information om den statistiske teori i denne video:

https://www.youtube.com/watch?v=0Pd3dc1GcHc

Og en demo i Excel anvendelse her:

 https://www.youtube.com/watch?v=BlS11D2VL_U

Populationen i salgsafdeling 1 er ikke særlig stor idet den kun er på 13, og man helst skal have 20 til 30 enheder i en population for at kunne udføre t tests og herudover er der også en meget stor variation i gruppen.

Konsekvensen af dette er at afdelingen skal have en stigning på 55% i deres salg før man kan opnå en p værdi på under 5% og dermed have 95% sansynlighed for at det nye gennemsnit er statistisk signifikant større end det gamle. Måske er det bedst bare at sige til sælgerne at det er godt gået🙂

 

 

Afdeling 1 År X1 År X2
s1 4 6
s2 6 9
s3 10 16
s4 12 19
s5 18 28
s6 18 28
s7 22 34
s8 29 45
s9 31 48
s10 35 54
s11 38 59
s12 44 68
s13 50 78
     
Pværdi 4%