I excel findes der uendelig mange muligheder indenfor grafik, jeg vil blot nævne nogle af dem her:

Søjle diagrammer:

Søjlediagrammer er gode til at vise en udvikling over tid.
29

http://www.youtube.com/watch?v=ipdJm6KSyO0


Termometer grafen:

Termometergrafen er god til at vise måltal.
30

http://www.youtube.com/watch?v=UoLcwQoKPQYSpedometer Graf:

En anden måde at vise målopfyldelse på er ved hjælp af Spedometer grafen.
31

http://www.youtube.com/watch?v=zean4MztvjM

Grafen kan godt drille lidt, hvis der bliver byttet om på rækkefølgen af hvilken skive der ligger øverst.

Venstre klik, formater dataserie og byt om på primær og sekundær akse. Så er den ged barberet!.

Pie Chart:

Ønsker man at sammenligne flere tal med hinanden, så kan man bruge Pie Chart.
32
http://www.youtube.com/watch?v=BQqQmxwp5GU&feature=related


Dashboards:

Ved hjælp af hyperlinks, kan man give læseren mulighed for hurtigt at se baggrundsdata.

33

http://www.youtube.com/watch?v=QsWY_rqUt7o&feature=related


34

http://www.youtube.com/watch?v=3p6aEsJFqHM&feature=related

35

http://www.youtube.com/watch?v=0ogKaTuWG2c&feature=related

 

Udsnit værktøj 

 


Udsnit værktøjet kan også anvendes til at lave hurtige og nemme analyser med graferne. Udsnits værktøjet kan også tilknyttes pivot diagrammer.

 

 

 

 

Vandfalds graf:

På Databison.com kan man downloade template til Vandfaldsgraf:
36

http://www.databison.com/?s=Waterfall&.x=0&.y=0

Man kan også selv at omgruppere sine data.

 

Hvis dataene der skal laves Vandfaldsdiagram på ser ud som følger:

 

Primo 1
Løn 9
Forbrug 1 -5
Forbrug 2 -1
Ultimo 4

 

Så kan de omnorganiseres på følgende vis:

 

Primo 1  
Løn 1 9
Forbrug 1 5 5
Forbrug 2 4 1
Ultimo 4  

 

Herefter markerer man området, indsætter en stablet graf og farvelægger de stablede søjler.

 

Komparative Stablede søjle diagrammer:

Kan fås ved at gruppere data på følgende vis:

  Grp1 Grp2 Grp3 Grp4 Grp5
x1 plan 1 5 5 4 5
x2  real 6 3 3 4 6
           
x2 plan 5 5 5 4 2
x2 real 6 4 2 1 1
           
x3 plan 6 6 2 5 6
x3 real 4 4 3 3 4

Og herefter vælge at indsætte stablet søjle.