Farv celler med formler gult:

Slet rækker med tomme felter 1

Slet rækker med tomme felter 2

Overskriv markerede celler hvis de er tomme

Stil Cursor i Celle ved siden af indhold "D1" 

 Flyt minus fra højre side til venstre side af tal

Konverter tal til tekst

Visual Basic er ikke kun for nørder, der er mange gode programkoder til gratis afbenyttelse på nettet. En ting man skal huske er bare at slette Option Explicit erklæringen, der er som default når man indsætter et nyt modul, når man har gjort det er det Copy & Paste!.

Her er der et par eksempler på nogle af de VB programmer man kan få gavn af...

Farv celler med formler gult:

Hvis man er så heldig at have arvet et regneark, hvor det ikke er overskueligt, hvor formlerne er. Så kan man bruge denne kode, der farver alle celler med formler gule...

 

Sub FarvFormler()
    'Undersøger den del af regnearket, der er brugt og
     'farver celler, med formler blå
     For Each c In ActiveSheet.UsedRange.Cells
         If c.HasFormula Then
             c.Interior.ColorIndex = 6
         End If
     Next c
 End Sub

Slet rækker med tomme felter 1

Her er et program der sletter alle linier hvor kolonne a er tom:

Sub SletRækker()
'Alle rækker i første markerede kolonne der indeholder 0
'eller er tomme Slettes
Dim r As Range
Dim i As Long
Set r = Selection.Columns(1)
For i = r.Rows.Count To 1 Step -1
If r.Cells(i).Value = 0 Then
r.Cells(i).EntireRow.Delete
End If
Next i
End Sub

Slet rækker med tomme felter 2

Her er et program der sletter alle linier hvor alle kolonner pånær a er tom:

Sub SletTomA()
     lstrow = ActiveSheet.UsedRange.Rows(UBound(ActiveSheet.UsedRange.Value)).Row
         For i = lstrow To 1 Step -1
             If IsEmpty(Range("a" & i)) Then
                 Range("a" & i).EntireRow.Delete
             End If
         Next i
 End Sub

Overskriv markerede celler hvis de er tomme

Her er en makro, der kan overskrive samtlige markerede celler, hvis de er tomme, med tekst efter eget valg.

 

Sub FyldTom()

     Dim Indhold As String
     Indhold = InputBox("Indtast det, tomme celler skal udfyldes med.")

     For Each c In Selection.Cells
         If IsEmpty(c) Then c.Value = Indhold
     Next c

 End Sub

 

Stil Cursor i Celle ved siden af indhold "D1" 

Hvis man bruger søge funktionen Ctrl B så stiller Cursoren sig i cellen med den tekst der indeholder det man søger på. Hvis man ønsker at skrive i kolonen ved siden af det fundne indhold kan man med fordel benytte denne makro, der stiller Cursoren til højre for det funde indhold.

 

 Sub SoegOgMarker()
     Dim LedEfter As String
     Static Sidste As String
     Sidste = ActiveCell.Offset(0, -1).Address
     LedEfter = Range("D1").Value
     Range(Sidste).Activate
     Cells.Find(What:=LedEfter, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
         LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
         MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Offset(0, 1).Activate
     If ActiveCell.Column = 4 Then
         ActiveCell.Offset(0, 1).Activate
     End If
     Sidste = ActiveCell.Offset(0, -1).Address
 End Sub

 

 

 Flyt minus fra højre side til venstre side af tal


Bruges ved tal der er kopieret fra SAP:

 

Sub Makro3()
'
' Makro3 Makro
'

'
Selection.TextToColumns Destination:=ActiveCell, DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
End Sub

 

Konverter tal til tekst

Function Trans(Inp1)

Dim Inp2 As String

Inp2 = Inp1

Trans = Inp2

End Function

 Tekst kan hurtigt konverteres til tal med =Value(c1)