Hvis man har en rapport der i høj grad er drevet af pivottabeller, så er der her et par tips til, hvordan man kan automatisere opdateringer af pivottabbellerne.

 

Opdater alle tabeller:

Sub RefreshAllPivots()
Dim wks As Worksheet
Dim pt As PivotTable

For Each wks In Worksheets
For Each pt In wks.PivotTables
pt.RefreshTable
Next pt
Next wks
End Sub

 

Opdater pivot tabeller i de markerede ark:

Sub RefreshPivotTables()
Dim pivotTable As pivotTable
For Each pivotTable In ActiveSheet.PivotTables
pivotTable.RefreshTable
Next
End Sub

 

Opdater pivot tabeller med en specifik måned 

Der er pivot tabeller i 2 ark, ark1 og ark2, måneden vælges i arket tastemaske, celle b1. 

 Sub Vælgmd()

'
'
'Sheets("ark1").Select

ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Month").ClearAllFilters
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Month").CurrentPage = Sheets("tastemaske").Range("B1").Value

Sheets("ark2").Select
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Month").ClearAllFilters
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Month").CurrentPage = Sheets("tastemaske").Range("B1").Value

End Sub

 Det er værd at bemærke at man skal allerførst manuelt indstille alle pivot tabellerne til den nye måned ellers får man en fejlmelding om at makroen ikke kender det nye object.

Men når først man har gjort det en gang, så er det efterfølgende muligt for brugeren frit  at skifte mellem månederne.

De (blanke) udtryk i pivot tabellen kan fjernes som beskrevet i nedenstående Link 

https://blogs.technet.microsoft.com/danstolts/2014/10/how-to-hide-replace-empty-format-blank-values-with-an-empty-field-in-an-excel-pivot-table-without-using-filters-step-by-step/

Huske ord:

Marker kolonnen

Vælg Home/Conditionel formating

Vælg Newrule

Vælg Equal to (blank)

Vælg Customized ;;;